جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


امروز، افراد سعی می کنند تا ایده های کاربردی خود را در قالب کسب و کارهای کوچک، عملی کنند و از آن ها بهره اقتصادی ببرند. این کسب و کارها استارتاپ نام دارند که مجموعه جهانی استارتاپ ویکند یکی از معتبرترین برگزار کنندگان است. در استارتاپ ویکند، افراد صاحب ایده، علم و سرمایه در کنار […]

نورو ویکند 31مرداد تا 6 شهریور

امروز، افراد سعی می کنند تا ایده های کاربردی خود را در قالب کسب و کارهای کوچک، عملی کنند و از آن ها بهره اقتصادی ببرند. این کسب و کارها استارتاپ نام دارند که مجموعه جهانی استارتاپ ویکند یکی از معتبرترین برگزار کنندگان است. در استارتاپ ویکند، افراد صاحب ایده، علم و سرمایه در کنار هم جمع می شوند تا به ایده های ناب جامه عمل بپوشانند و علاوه بر این، تجربه کار در یک تیم واقعی را نیز تجربه کنند.

نورو ویکند 31مرداد تا 6 شهریور

ادامه مطلب