جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


گجت پوشیدنی ضد خروپف این هفته در “Kickstarter” رونمایی شد و به شکل یک بند است که به دور بازویتان می‌بندید. زمانی که شما خروپف کنید، اپلیکیشن مرتبط با این بند خروپف را تشخیص می‌دهد و به بند دستور لرزیدن می‌دهد تا از این طریق و به شکل یک نوازش به شما دستور می‌دهد که […]

گجت پوشیدنی “ضد خروپف”

گجت پوشیدنی ضد خروپف این هفته در “Kickstarter” رونمایی شد و به شکل یک بند است که به دور بازویتان می‌بندید. زمانی که شما خروپف کنید، اپلیکیشن مرتبط با این بند خروپف را تشخیص می‌دهد و به بند دستور لرزیدن می‌دهد تا از این طریق و به شکل یک نوازش به شما دستور می‌دهد که به سمت دیگر بخوابید. بنابراین شخصی که در کنار شما خوابیده به لطف این گجت دیگر نیازی به زدن مشت به پهلوی شما نخواهد داشت.

i_6

ادامه مطلب