جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


به روزرسانی ویژه بالون های اینترنتی آلفابت گوگل ایکس که یکی از زیرشاخه‌های کمپانی آلفابت به‌حساب می‌آید، از به‌روزرسانی ویژه و بهبود عملکرد بالون‌های اینترنتی خود خبر داده است.

بالون های اینترنتی آلفابت

به روزرسانی ویژه بالون های اینترنتی آلفابت

گوگل ایکس که یکی از زیرشاخه‌های کمپانی آلفابت به‌حساب می‌آید، از به‌روزرسانی ویژه و بهبود عملکرد بالون‌های اینترنتی خود خبر داده است.

بالون های اینترنتی آلفابت

ادامه مطلب