جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


کاراکترهای خاص در html ( ساده ولی کاربردی html – قسمت 14 )

حتما براتون پیش اومده که در html بخواهید از کارکتر هایی استفاده نمایید که بر روی صفحه کلید شما قرار ندارد .

یا نمونه ی کوچکی از این کارکترها میتواند شامل ♠ψ∑∅≥¶©®”¯∩⇐∴ϖ و … باشد .

این پست که قسمت 14 از سری آموزش های ساده ولی کاربردی html از سایت اسکریپت دات کام می باشد به کارکتر های خاص در html تعلق دارد .

برای درج این کارکتر ها در html فقط کافیست کد آنها را در کد html خود قرار دهید .

در زیر لیستی از این کد ها را برای شما عزیزان قرار داده ام …


آموزش زبان html - ساده و کاربردی

≠
& &
∧
¬ ¬
∼

∨
→
←
↔
≡
∀
∃
◊
⇒
⇐
⇔
∴
⊥

∈
∉
∋
∅
∩
∪
⊂
⊃
⊄
⊆
⊇

−
± ±
× ×
÷ ÷
< &lt;
> &gt;
&le;
&ge;
¼ &frac14;
½ &frac12;

¾

&frac34;
¹ &sup1;
² &sup2;
³ &sup3;
° &deg;
· &middot;
ƒ &fnof;
&prime;
&Prime;
&oline;
&frasl;

&alefsym;
&part;
&sum;
&nabla;
&radic;
&prop;
&infin;
&ang;
&int;
&cong;
&asymp;
&oplus;
&otimes;

&permil;
&real;
&weierp;
&image;
&#8469;
&#8474;
&#8484;

&uarr;
&darr;

À

&Agrave;
Á &Aacute;

Â

&Acirc;
à &Atilde;
Ä &Auml;
Å &Aring;
Æ &AElig;
Ç &Ccedil;
È &Egrave;
É &Eacute;
Ê &Ecirc;
Ë &Euml;
Ì &Igrave;
Í &Iacute;
Î &Icirc;

Ï

&Iuml;
Ð &ETH;
Ñ &Ntilde;
Ò &Ograve;
Ó &Oacute;
Ô &Ocirc;
Õ &Otilde;
Ö &Ouml;
Ø &Oslash;
Ù &Ugrave;
Ú &Uacute;
Û &Ucirc;

Ü

&Uuml;
Ý &Yacute;
Þ &THORN;
ß &szlig;
à &agrave;
á &aacute;
â &acirc;
ã &atilde;
ä &auml;
å &aring;
æ &aelig;
ç &ccedil;
è &egrave;

é

&eacute;
ê &ecirc;
ë &euml;
ì &igrave;
í &iacute;
î &icirc;
ï &iuml;
ð &eth;
ñ &ntilde;
ò &ograve;
ó &oacute;
ô &ocirc;
õ &otilde;
ö &ouml;

ø

&oslash;
ù &ugrave;
ú &uacute;
û &ucirc;
ü &uuml;
ý &yacute;
þ &thorn;
ÿ &yuml;
Π&OElig;
œ &oelig;
Š &Scaron;
š &scaron;
Ÿ &Yuml;

Α

&Alpha;
Β &Beta;
Γ &Gamma;
Δ &Delta;
Ε &Epsilon;
Ζ &Zeta;
Η &Eta;
Θ &Theta;

Ι

&Iota;
Κ &Kappa;
Λ &Lambda;
Μ &Mu;
Ν &Nu;
Ξ &Xi;
Ο &Omicron;
Π &Pi;
Ρ &Rho;

Σ

&Sigma;
Τ &Tau;
Υ &Upsilon;
Φ &Phi;
Χ &Chi;
Ψ &Psi;
Ω &Omega;
α &alpha;
β &beta;

γ

&gamma;
δ &delta;
ε &epsilon;
ζ &zeta;
η &eta;
θ &theta;
ι &iota;
κ &kappa;
λ &lambda;
μ &mu;
ν &nu;
ξ &xi;

ο

&omicron;
π &pi;
ρ &rho;
ς &sigmaf;
σ &sigma;
τ &tau;
υ &upsilon;
φ &phi;
χ &chi;
ψ &psi;
ω &omega;

&quot;
&lsquo;
&rsquo;
&ldquo;
&rdquo;
&ndash;
&mdash;

&hellip;
&bull;
§ &sect;
&para;
« &laquo;
» &raquo;
&lsaquo;
&rsaquo;
&#10216;
&#10217;
¡ &iexcl;

¿

&iquest;
&sbquo;
&bdquo;
&dagger;
&Dagger;
&ensp;
&emsp;
&thinsp;
&nbsp;
&lceil;
&rceil;
&lfloor;
&rfloor;

´

&acute;
¨ &uml;
¯ &macr;
¸ &cedil;
ˆ &circ;
˜ &tilde;

ª

&ordf;
º &ordm;
¦ &brvbar;
© &copy;
® &reg;
&trade;
µ &micro;

¢

&cent;
£ &pound;

¤

&curren;
¥ &yen;
&euro;
&spades;
&clubs;
&hearts;
&diams;

 نکته : در جداول بالا , کدهای استاندارد و پرکاربردتر بیان شده . شما عزیزان میتوانید جهت نمایش لیست کامل , اینجا رو کلیک کنید .

پخش اختصاصی

آموزش وحید مجیدی

جهت تبادل گفتگو و حل مشکلات در باره این موضوع , کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *