جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


تلفن گویا و کدهای دستوری

تلفن گویا و کدهای دستوری

تلفن گویا و کدهای دستوری

راهنمای مشترکین سیم کارت اعتباری
 (USSD)کد دستوری تلفن گویا (IVR) عملکرد ردیف
*۵۵۵# ۷۰۰ منوی اصلی ۱
۷۰۰-۰ اتصال به اپراتور ۲
*۵۵۵*۱*۲# ۷۰۰-۱ استعلام مانده حساب ۳
*۵۵۵*۴*۳# ۷۰۰-۲ منوی تغییر زبان ۴
*۵۵۵*۴*۳*۱# ۷۰۰-۲-۱ تغییر زبان به فارسی ۵
*۵۵۵*۴*۳*۲# ۷۰۰-۲-۲ تغییر زبان به انگلیسی ۶
۷۰۰-۳ منوی خدمات ام تی ان ایرانسل ۷
*۵۵۵*۴*۵*۱# ۷۰۰-۳-۱-۱ فعال سازی پیام گیری صوتی ۸
*۵۵۵*۴*۵*۲# ۷۰۰-۳-۱-۳ فعال سازی تماس های ناموفق ۹
*۵۵۵*۴*۵*۳# ۷۰۰-۳-۱-۴ حذف تمامی خدمات پیام گیر ۱۰
*۵۵۵*۴*۱# ۷۰۰-۳-۵ درخواست تنظیمات MMS ۱۱
*۵۵۵*۴*۲# ۷۰۰-۳-۶ درخواست تنظیمات اینترنت همراه ۱۲
*۵۵۵*۳*۷# منوی سرویس فهرست طلایی ۱۳
*۵۵۵*۳*۷*۱# ثبت شماره در فهرست طلایی ۱۴
*۵۵۵*۳*۷*۲# حذف شماره از فهرست طلایی ۱۵
*۵۵۵*۳*۷*۳# مشاهده فهرست طلایی ۱۶
*۱۴۱*شماره رمز ۱۲ یا ۱۶ رقمی# ۷۰۰-۴-رمز ۱۲ یا ۱۶ رقمی شارژ مجدد ۱۷
*۱۴۴*شماره رمز ۱۲ رقمی# شارژ شگفت انگیز ۱۸
*۱۴۲*رمز*مبلغ به ریال*شماره مقصد# ۷۰۰-۳-۸ سرویس خط به خط ۱۹
*۵۵۵*۳# ۷۰۰-۷ منوی تغییر طرح تعرفه ۲۰
*۵۵۵*۳*۴# ۷۰۰-۷-۱ طرح های تعرفه اعتباری ۲۱
*۵۵۵*۱*۹#  یا *i۷۰# ۷۰۰-۷-۴ انتقال از اعتباری به دائمی ۲۲
*۵۵۵*۳# ۷۰۰-۷-۵ طرح های تعرفه تشویقی ۲۳
*۱۴۰*۷*۸# ۷۰۰-۷-۸ منوی اطلاعات حساب ۲۴
*۱۴۰*۷*۸*۱# ۷۰۰-۷-۸-۱ طرح تعرفه فعلی ۲۵
*۱۴۰*۷*۸*۲# ۷۰۰-۷-۸-۲ دوره باقیمانده از طرح تعرفه تشویقی ۲۶

 

راهنمای مشترکین سیم کارت دائمی
 (USSD) کد دستوری تلفن گویا (IVR) عملکرد ردیف
*۵۵۵# ۷۰۰ منوی اصلی ۱
۷۰۰-۰ اتصال به اپراتور ۲
*۵۵۵*۱# ۷۰۰-۱ منوی اطلاعات حساب ۳
*۵۵۵*۱*۲# ۷۰۰-۱-۱ استعلام مانده حساب و کد شناسه ۴
*۱۳۰*۱*۲# ۷۰۰-۱-۲ طرح تعرفه فعلی ۵
*۵۵۵*۴*۳# ۷۰۰-۲ منوی تغییر زبان ۶
*۵۵۵*۴*۳*۱# ۷۰۰-۲-۱ تغییر زبان به فارسی ۷
*۵۵۵*۴*۳*۲# ۷۰۰-۲-۲ تغییر زبان به انگلیسی ۸
۷۰۰-۳ منوی خدمات ام تی ان ایرانسل ۹
*۵۵۵*۴*۵# ۷۰۰-۳-۱ منوی خدمات پیامگیر و بازیابی تماس ناموفق ۱۰
*۵۵۵*۴*۵*۱# ۷۰۰-۳-۱-۱ فعال سازی پیامگیر صوتی ۱۱
*۵۵۵*۴*۵*۲# ۷۰۰-۳-۱-۳ فعال سازی بازیابی تماس های ناموفق ۱۲
*۵۵۵*۴*۵*۳# ۷۰۰-۳-۱-۴ حذف تمامی خدمات پیام گیر ۱۳
*۵۵۵*۳*۷# ۷۰۰-۳-۴ منوی سرویس فهرست طلایی ۱۴
*۵۵۵*۳*۷*۲# ۷۰۰-۳-۴-۱ ثبت شماره در فهرست طلایی ۱۵
*۵۵۵*۳*۷*۱# ۷۰۰-۳-۴-۲ حذف شماره از فهرست طلایی ۱۶
*۵۵۵*۳*۷*۳# ۷۰۰-۳-۴-۳ مشاهده فهرست طلایی ۱۷
*۵۵۵*۴*۱# ۷۰۰-۳-۵ درخواست تنظیمات MMS ۱۸
*۵۵۵*۴*۲# ۷۰۰-۳-۶ درخواست تنظیمات اینترنت همراه ۱۹
*۱۳۰*۷# ۷۰۰-۷ منوی تغییر طرح تعرفه ۲۰
*۱۳۰*شماره رمز ۱۲ یا ۱۶رقمی# پرداخت صورتحساب دائمی از طریق کارت شارژ ۲۱

 

جهت تبادل گفتگو و حل مشکلات در باره این موضوع , کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *