جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


شکل پریز برق در بسیاری از کشورهای دنیا با هم متفاوت است و این مساله ممکن است دردسرهای زیادی برای کاربران ایجاد کند.  

پریز جدید !

شکل پریز برق در بسیاری از کشورهای دنیا با هم متفاوت است و این مساله ممکن است دردسرهای زیادی برای کاربران ایجاد کند.

 

prize jadid

ادامه مطلب