جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


  انرژی و باز هم انرژی ، این بحران عصر حاظر است. افزایش گازهای گلخانه‌ای و به دنبال آن تغییرات آب و هوایی سیاره سبزمان این روزها به چالشی بزرگ برای تمام ساکنان زمین مبدل شده و به نظر می رسد که هیچ راهی به غیر از تغییر منابعکمپانی Janulus تامین انرژی از سوخت های […]

شارژ گجت های الکترونیکی با انرژی باد

charger gadgethaye elektroniki ba enerji baad

 

انرژی و باز هم انرژی ، این بحران عصر حاظر است. افزایش گازهای گلخانه‌ای و به دنبال آن تغییرات آب و هوایی سیاره سبزمان این روزها به چالشی بزرگ برای تمام ساکنان زمین مبدل شده و به نظر می رسد که هیچ راهی به غیر از تغییر منابعکمپانی Janulus تامین انرژی از سوخت های فسیلی به منابع تجدید پذیر و دوستدار محیط زیست ، برایمان باقی نمانده باشد.

ادامه مطلب