جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


ترک عادت سیگار مثل پیک نیک رفتن نیست. یک تلاش ایستادگی کامل در برابر یک میل طاقت فرسا است. به همین دلیل افراد سیگاری گاهی اوقات نیاز به قدرت بیشتری برای ترک کردن، دارند. در حال حاضر یک سخت افزار  جدید برای اضافه کردن تجهیزات بیشتری برای مبارزه در فرم SMARTSTOP (توقف هوشمند) توسعه داده […]

گجت پوشیدنی برای ترک سیگار

ترک عادت سیگار مثل پیک نیک رفتن نیست. یک تلاش ایستادگی کامل در برابر یک میل طاقت فرسا است. به همین دلیل افراد سیگاری گاهی اوقات نیاز به قدرت بیشتری برای ترک کردن، دارند. در حال حاضر یک سخت افزار  جدید برای اضافه کردن تجهیزات بیشتری برای مبارزه در فرم SMARTSTOP (توقف هوشمند) توسعه داده شده،یک دستگاه الکترونیکی پوشیدنی آمریکایی مبنی ” CHRONO درمانی” که درمان جایگزین نیکوتین (NRT) تا یک سطح جدید و اضافه کردن پشتیبانی رفتاری، به لطف امکانات دیجیتال، فن آوری بی سیم ، فراهم میکند.

 

gadget pooshidani baraye sigariha

ادامه مطلب