جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


omnity.io مدعی است نتایجی را بعد از هر جستجو ارائه می‌دهد که بهترین انتخاب‌ها بر مبنای کلیدواژه‌های جستجو شده کاربران هستند اگر چه گوگل پرکاربردترین موتور جست‌وجوی جهان است، اما لزوما باهوش‌ترین موتور جست‌وجوی دنیا نیست. زیرا موتور جستجوی جدید Omnity امکانات تازه‌ای را برای محققان فراهم کرده است.

omnity ،باهوش تر از گوگل

omnity.io مدعی است نتایجی را بعد از هر جستجو ارائه می‌دهد که بهترین انتخاب‌ها بر مبنای کلیدواژه‌های جستجو شده کاربران هستند

omnity ،باهوش تر از گوگل
اگر چه گوگل پرکاربردترین موتور جست‌وجوی جهان است، اما لزوما باهوش‌ترین موتور جست‌وجوی دنیا نیست. زیرا موتور جستجوی جدید Omnity امکانات تازه‌ای را برای محققان فراهم کرده است.

ادامه مطلب