جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


تا به حال چند بار پیش آمده که یک موتورسوار با سرعت زیاد از کنارتان رد شده و ناگهان شما را دستپاچه کرده است؟ در آینده این احساس ممکن است بیشتر هم بشود به خصوص وقتی متوجه شوید موتوسوار آن یک روبات بوده است.

روبات موتور سوار یاماها

تا به حال چند بار پیش آمده که یک موتورسوار با سرعت زیاد از کنارتان رد شده و ناگهان شما را دستپاچه کرده است؟ در آینده این احساس ممکن است بیشتر هم بشود به خصوص وقتی متوجه شوید موتوسوار آن یک روبات بوده است.

روبات موتور سوار یاماها

ادامه مطلب