جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


تقریبا همه ما همیشه مقداری بیش از نیاز خود آب در کتری برای جوشاندن میریزیم و به طبع این مورد باعث اتلاف انرژی و البته اصراف در مصرف آب مب شود.اما گجتی به نام Miito با سیستم کاربردی و جدیدی که دارد، نیاز ما به کتری‌های آب جوش را رفع می‌کند و در عین حال […]

تقریبا همه ما همیشه مقداری بیش از نیاز خود آب در کتری برای جوشاندن میریزیم و به طبع این مورد باعث اتلاف انرژی و البته اسراف در مصرف آب می شود. اما گجتی به نام Miito با سیستم کاربردی و جدیدی که دارد، نیاز ما به کتری‌های آب جوش را رفع می‌کند و در عین […]

Miito ،جایگزین کتری آشپزخانه

تقریبا همه ما همیشه مقداری بیش از نیاز خود آب در کتری برای جوشاندن میریزیم و به طبع این مورد باعث اتلاف انرژی و البته اصراف در مصرف آب مب شود.اما گجتی به نام Miito با سیستم کاربردی و جدیدی که دارد، نیاز ما به کتری‌های آب جوش را رفع می‌کند و در عین حال تأثیر بسزایی در مصرف آب شما دارد.

بر اساس گزارشی که توسط بی‌بی‌سی تهیه شده، تنها در سال 2013 حدود 68 میلیون پوند (حدود 103 میلیون دلار) از طریق کتری‌های بیش از حد پرشده از بین رفته است. این تنها هزینه برق مصرفی جهت جوش‌آوردن آبی است که بعدها از آن استفاده ای نمی‌شود.

Miito ،جایگزین کتری آشپزخانه

ادامه مطلب

Miito گجتی عجیب جایگزین کتری ها

تقریبا همه ما همیشه مقداری بیش از نیاز خود آب در کتری برای جوشاندن میریزیم و به طبع این مورد باعث اتلاف انرژی و البته اسراف در مصرف آب می شود. اما گجتی به نام Miito با سیستم کاربردی و جدیدی که دارد، نیاز ما به کتری‌های آب جوش را رفع می‌کند و در عین حال تأثیر بسزایی در مصرف آب دارد.

 

miito

 

ادامه مطلب