جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


محققان موفق به توسعه نرم‌افزاری شدند که تصاویر را به آواتارهای سه‌بعدی تبدیل می‌کند.  این نرم‌افزار کهLoom.aiنام دارد، با استفاده از فناوری یادگیری ماشینی و دید کامپیوتری، تصاویر معمولی دوبعدی را به آواتارهای سه‌بعدی تبدیل می‌کند.

نرم‌افزاری برای تبدیل تصاویر به آواتارهای سه‌بعدی

محققان موفق به توسعه نرم‌افزاری شدند که تصاویر را به آواتارهای سه‌بعدی تبدیل می‌کند.

 این نرم‌افزار کهLoom.aiنام دارد، با استفاده از فناوری یادگیری ماشینی و دید کامپیوتری، تصاویر معمولی دوبعدی را به آواتارهای سه‌بعدی تبدیل می‌کند.

photo_2016-09-30_14-27-02_4

ادامه مطلب