جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


معرفی کتاب  +Linux  عنوان کتاب: +Linux نویسنده: سپهر کاویانی ناشر: موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران

معرفی کتاب کلید LINUX این کتاب به همراه یک CDنرم افزاری ارائه میشود عنوان کتاب:  کلید LINUX نویسنده: امین فردین – مریم قنواتی ناشر: انتشارات کلید آموزش

کتاب +Linux

معرفی کتاب  +Linux 

+Linux

عنوان کتاب: +Linux

نویسنده: سپهر کاویانی

ناشر: موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران

ادامه مطلب

کتاب کلید LINUX

معرفی کتاب کلید LINUX

این کتاب به همراه یک CDنرم افزاری ارائه میشود

معرفی کتاب کلید LINUX

عنوان کتاب:  کلید LINUX

نویسنده: امین فردین – مریم قنواتی

ناشر: انتشارات کلید آموزش

ادامه مطلب