جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


دیگر زمان به کارگیری بدافزارهای ساده به سر رسیده است. امروزه بدافزارهایی که به صورت ترکیبی عمل کرده و یکدیگر را فراخوانی‌ می‌کنند، به وفور در دنیای هکری مورد استفاده قرار می‌گیرند. در جدیدترین مورد بات‌نت Kelihos با تغییر رویکرد باج‌افزارهایی از خانواده Troldesh را توزیع می‌کند.  

با بات‌نت‌ Kelihos آشنا شوید

دیگر زمان به کارگیری بدافزارهای ساده به سر رسیده است. امروزه بدافزارهایی که به صورت ترکیبی عمل کرده و یکدیگر را فراخوانی‌ می‌کنند، به وفور در دنیای هکری مورد استفاده قرار می‌گیرند. در جدیدترین مورد بات‌نت Kelihos با تغییر رویکرد باج‌افزارهایی از خانواده Troldesh را توزیع می‌کند.

 

با بات‌نت‌ Kelihos آشنا شوید

ادامه مطلب