جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


مخترعان از ساخت چتر متفاوتی خبر داده اند که دیگر در زمان بستن قطرات آب را به اطراف پرتاب نمی کند.