جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


ما هم عادت کرده‌ایم که حداقل گاهی با لپ‌تاپ یا گوشی خود صحبت کنیم و به آن دستور بدهیم. البته در مورد بیشتر محصولات، زبان فارسی کاربرد ندارد و فعلاً باید از گفتار انگلیسی استفاده کنیم. Ivee Sleek اجازه‌ی کنترل کردن وسایل منزل با استفاده از فرامین صوتی را به کاربر می‌دهد.  

گجتی برای کنترل وسایل منزل با فرامین صوتی

ما هم عادت کرده‌ایم که حداقل گاهی با لپ‌تاپ یا گوشی خود صحبت کنیم و به آن دستور بدهیم. البته در مورد بیشتر محصولات، زبان فارسی کاربرد ندارد و فعلاً باید از گفتار انگلیسی استفاده کنیم. Ivee Sleek اجازه‌ی کنترل کردن وسایل منزل با استفاده از فرامین صوتی را به کاربر می‌دهد.

 

control vasayele manzel

ادامه مطلب