جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


اخبار منتشر شده گویای آن است که در دنیا رقمی حدود یک چهارم سرمایه‌گذاری بخش IT به حوزه اینترنت اشیاء اختصاص می‌یابد. با این وجود وضعیت اینترنت اشیاء در ایران و سرمایه‌گذاری‌هایی که باید در این بخش صورت گیرد، با اما و اگرهایی همراه است.به گزارش فاوانیوز به نقل از ایسنا، بر اساس آخرین نسخه […]

اینترنت اشیاء در ایران

اخبار منتشر شده گویای آن است که در دنیا رقمی حدود یک چهارم سرمایه‌گذاری بخش IT به حوزه اینترنت اشیاء اختصاص می‌یابد. با این وجود وضعیت اینترنت اشیاء در ایران و سرمایه‌گذاری‌هایی که باید در این بخش صورت گیرد، با اما و اگرهایی همراه است.به گزارش فاوانیوز به نقل از ایسنا، بر اساس آخرین نسخه گزارش ودافون، بیشترین توجه دنیا در حوزه ICT به سمت مقوله جدیدی با عنوان اینترنت اشیاء جذب شده به گونه‌ای که بودجه صرف شده برای این بخش به رقمی معادل ۲۴ درصد کل بودجه IT رسیده است.

اینترنت اشیاء در ایران

ادامه مطلب