جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


معاون سازمان IT ایران با بیان اینکه پورتال ایران شامل خدمات الکترونیک بود اما اکنون خدمات دولت مدنظر است، گفت: پورتال ایران بدون توجه به زیرساخت‌ از دستگاه‌ها می‌خواست خدمات خود را روی پورتال بگذارند، در رویکرد جدید خدمات تعریف، ثبت و سپس الکترونیکی می‌شوند. رضا باقری‌اصل در پاسخ به این سوال که آیا در […]

خدمات پورتال iran.ir بازنگری میشود

معاون سازمان IT ایران با بیان اینکه پورتال ایران شامل خدمات الکترونیک بود اما اکنون خدمات دولت مدنظر است، گفت: پورتال ایران بدون توجه به زیرساخت‌ از دستگاه‌ها می‌خواست خدمات خود را روی پورتال بگذارند، در رویکرد جدید خدمات تعریف، ثبت و سپس الکترونیکی می‌شوند.

خدمات پورتال iran.ir بازنگری میشود
رضا باقری‌اصل در پاسخ به این سوال که آیا در دولت یازدهم نیز ملاک الکترونیکی کردن خدمات دولت همان رویه سابق ارائه خدمات الکترونیکی بر بستر پورتال iran.ir خواهد بود، اظهار داشت: سرویس‌دهی پورتال ایران شامل خدمات الکترونیک بود اما آنچه اکنون مدنظر است خدمات دولت است.

ادامه مطلب