جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


گوشی جدید هواوی میت اس (Mate s) دارای چند ویژگی قابل توجه است. فناوری Force Touch در این گوشی بکار گرفته شده ولی نکته جالب دیگری که در این گوشی دیده میشود امکان صدا کردن آن در صورتی است که نمی توانید گوشی خود را پیدا کنید و نمی دانید که آن را کجا گذاشتید.

Huawei Mate S را صدا کنید !

گوشی جدید هواوی میت اس (Mate s) دارای چند ویژگی قابل توجه است.

Huawei Mate S را صدا کنید !

فناوری Force Touch در این گوشی بکار گرفته شده ولی نکته جالب دیگری که در این گوشی دیده میشود امکان صدا کردن آن در صورتی است که نمی توانید گوشی خود را پیدا کنید و نمی دانید که آن را کجا گذاشتید.

ادامه مطلب