جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


شرکت فیسبوک HTML5 را به صورت پیش‌فرض برای همه مرورگرهای اینترنتی در اختیار گرفت تا از این پس ویدیوهای بخش News Feed، صفحات مربوطه و سیستم پخش ویدیو فیسبوک مبتنی بر این سیستم پخش شوند.   این اقدام فیسبوک برای همیشه نرم‌افزار Adobe Flash را کنار گذاشت و سیاست‌های بزرگ‌ترین شبکه اجتماعی جهان برای اجرای […]

HTML5 جایگزین Flash در فیسبوک

شرکت فیسبوک HTML5 را به صورت پیش‌فرض برای همه مرورگرهای اینترنتی در اختیار گرفت تا از این پس ویدیوهای بخش News Feed، صفحات مربوطه و سیستم پخش ویدیو فیسبوک مبتنی بر این سیستم پخش شوند.

 

HTML5  جایگزین Flash در فیسبوک
این اقدام فیسبوک برای همیشه نرم‌افزار Adobe Flash را کنار گذاشت و سیاست‌های بزرگ‌ترین شبکه اجتماعی جهان برای اجرای فایل‌های ویدیویی را تغییر داد.

ادامه مطلب