جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


شرکت HP سیستم ارائه محصول به شرکای خود را در ماه آگوست به مدت یک هفته متوقف می‌کند و بر این اساس در این دوره زمانی هیچ گونه محصول و خدماتی از سوی HP ارائه نمی‌شود.

تعطیلی یک هفته ای HP

شرکت HP سیستم ارائه محصول به شرکای خود را در ماه آگوست به مدت یک هفته متوقف می‌کند و بر این اساس در این دوره زمانی هیچ گونه محصول و خدماتی از سوی HP ارائه نمی‌شود.

تعطیلی یک هفته ای HP

ادامه مطلب