جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


چین دسترسی کاربرانش به Gmail را محدود می‌کند.این اقدام دولت چین اعتراض‌های کاربران اینترنتی را برانگیخته است. دولت چین در جدیدترین اقدام خود در فضای مجازی امکان دسترسی به Gmail را از طریق برنامه‌هایی نظیر Apple Mail و Microsoft Outlook مسدود می‌کند. تاکنون بسیاری از افراد در چین شامل افراد مقیم و یا غیرمقیم از […]

محدودیت Gmail در چین

چین دسترسی کاربرانش به Gmail را محدود می‌کند.این اقدام دولت چین اعتراض‌های کاربران اینترنتی را برانگیخته است.

محدودیت Gmail در چین
دولت چین در جدیدترین اقدام خود در فضای مجازی امکان دسترسی به Gmail را از طریق برنامه‌هایی نظیر Apple Mail و Microsoft Outlook مسدود می‌کند. تاکنون بسیاری از افراد در چین شامل افراد مقیم و یا غیرمقیم از این نرم‌افزارها برای دسترسی به حساب خود در Gmail استفاده می‌کردند که پس از این دیگر قادر نخواهند بود از برنامه‌های سوم برای دسترسی به حساب کاربری خود استفاده کنند.

ادامه مطلب