جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


بهتر است بتدریج عادت کنید تا کارفرما بکمک اپهای پیام‌رسان از محل شما بطور لحظه‌ای باخبر باشد. شرکتهایی که دائما بازاریابها و مسئولان خرید و فروش خود را به بیرون از شرکت میفرستند همیشه با این دغدغه مواجهند که کارمندشان در حال چه کاری است. اما این مشکل براحتی قابل حل است.

اپ FreshTeam مخصوص مدیران

بهتر است بتدریج عادت کنید تا کارفرما بکمک اپهای پیام‌رسان از محل شما بطور لحظه‌ای باخبر باشد.

اپ FreshTeam

شرکتهایی که دائما بازاریابها و مسئولان خرید و فروش خود را به بیرون از شرکت میفرستند همیشه با این دغدغه مواجهند که کارمندشان در حال چه کاری است. اما این مشکل براحتی قابل حل است.

ادامه مطلب