جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


معرفی کتاب کاربرد EViews در اقتصاد سنجی عنوان کتاب: کاربرد EViews در اقتصاد سنجی نویسنده: علیرضا مرادی ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی شعبه واحد تهران