جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


به نظر می‌رسد، دوران فرمانروایی گذرواژه‌ها به پایان رسیده است و این فناوری امنیتی روزهای پایانی عمر خود را سپری می‌کند. کمتر کاربری را پیدا می‌کنید که با چهره سرشناس دنیای امنیت جان مک‌آفی آشنایی نداشته باشد. جان مک‌آفی به تازگی از نوآوری جدیدی در ارتباط با حذف گذرواژه‌ها رونمایی کرده است. جان مک‌آفی بر […]

EveryKey فناوری ابداعی مک آفی

به نظر می‌رسد، دوران فرمانروایی گذرواژه‌ها به پایان رسیده است و این فناوری امنیتی روزهای پایانی عمر خود را سپری می‌کند. کمتر کاربری را پیدا می‌کنید که با چهره سرشناس دنیای امنیت جان مک‌آفی آشنایی نداشته باشد. جان مک‌آفی به تازگی از نوآوری جدیدی در ارتباط با حذف گذرواژه‌ها رونمایی کرده است. جان مک‌آفی بر این باور است که اختراع او میخ تابوت ترکیب سنتی گذرواژه‌ها و نام کاربری را به صدا در آورده است. نوآوری ارائه شده از سوی مک‌آفی ساده و ایمن به نظر می‌رسد، به‌طوری که راه‌کار ابداعی او را می‌‌توان پاسخی برای حل مشکل گذرواژه‌ها در نظر گرفت. فناوری ابداع شده توسط مک‌آفی ترکیبی از نام کاربری و گذرواژه‌ سنتی است. این فناوری سخت‌افزاری جدید EveryKey نام دارد.

فناوری ابداعی مک آفی

ادامه مطلب