جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


دوش ایوا با کنترل میزان آب مصرفی در حمام‌ها، میزان هدررفت آب را تا نصف میزان معمول کاهش می‌دهد. کمک‌دست این گجت نیز اپلیکیشنی است که علاوه بر اعمال تنظیمات دلخواه، با ثبت میزان مصرف آب شما را به کاهش طول استحمام ترغیب می‌کند. استحمام انسان‌ها نقش بسیار مهمی در هدر رفتن آب‌های کره زمین […]

دوش ایوا با کنترل میزان آب مصرفی در حمام‌ ها، میزان هدر رفت آب را تا نصف میزان معمول کاهش می‌دهد. کمک‌ دست این گجت نیز اپلیکیشنی است که علاوه بر اعمال تنظیمات دلخواه، با ثبت میزان مصرف آب شما را به کاهش طول استحمام ترغیب می‌کند.

کاهش مصرف آب حمام تا 50%

دوش ایوا با کنترل میزان آب مصرفی در حمام‌ها، میزان هدررفت آب را تا نصف میزان معمول کاهش می‌دهد. کمک‌دست این گجت نیز اپلیکیشنی است که علاوه بر اعمال تنظیمات دلخواه، با ثبت میزان مصرف آب شما را به کاهش طول استحمام ترغیب می‌کند.

کاهش مصرف آب حمام تا 50%

استحمام انسان‌ها نقش بسیار مهمی در هدر رفتن آب‌های کره زمین دارد؛ آبی که برای تصفیه آن هزینه‌ها و زحمات بسیاری صرف شده و البته برای مدتی است که خطر کاهش شدید آن در رسانه‌ها و از سوی دولت‌ها -از جمله ایران- گوشزد می‌شود.

حالا یکی از مخترعین آمریکایی دست به تولید دوشی هوشمند زده که قادر است میزان آب مصرفی در حمام را تا نصف کاهش دهد. این دوش با نام Eva جریان آب را دقیقا در زمانی متصل می‌کند که واقعا شما به آن نیاز داشته باشید.

ادامه مطلب

دوش هوشمند برای کاهش مصرف آب

دوش ایوا با کنترل میزان آب مصرفی در حمام‌ ها، میزان هدر رفت آب را تا نصف میزان معمول کاهش می‌دهد. کمک‌ دست این گجت نیز اپلیکیشنی است که علاوه بر اعمال تنظیمات دلخواه، با ثبت میزان مصرف آب شما را به کاهش طول استحمام ترغیب می‌کند.

eva

ادامه مطلب