جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


محصولات ای‌ست با دریافت شش گواهی Advanced+ به عنوان برترین محصول امنیتی 2015 معرفی شدند. موسسه آزمونهای مستقل AV-Comparatives با انتشار گزارش بررسی‌های خود در سال 2015 در بین راهکارهای امنیت فناوری اطلاعات، برترین خود را معرفی کرد.

برترین محصول امنیتی 2015

محصولات ای‌ست با دریافت شش گواهی Advanced+ به عنوان برترین محصول امنیتی 2015 معرفی شدند.

برترین محصول امنیتی 2015

موسسه آزمونهای مستقل AV-Comparatives با انتشار گزارش بررسی‌های خود در سال 2015 در بین راهکارهای امنیت فناوری اطلاعات، برترین خود را معرفی کرد.

ادامه مطلب