جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


حتما برای شما هم اتفاق افتاده که بانک چند صد هزار تایی یا میلیونی از ایمیل دارید و قصد ارسال گروهی ایمیل ها رو دارید . قطعا باید ایمیل ها رو به دسته های 500 , 1000 و یا بیشتر قطعه قطعه کرد . اما چگونه ؟