جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


گوگل مناسبت های مختلف را با doodleهای متنوع و بسیار جالبی که هرکدام توسط طراحان و متخصصان ساخته می شوند، جشن می گیرد. این بار هم این شرکت آغاز فصل پاییز را در نیمکره شمالی و آغاز فصل بهار را در نیمکره جنوبی جشن گرفت.

doodleهای گوگل به مناسب تغییر فصل

گوگل مناسبت های مختلف را با doodleهای متنوع و بسیار جالبی که هرکدام توسط طراحان و متخصصان ساخته می شوند، جشن می گیرد. این بار هم این شرکت آغاز فصل پاییز را در نیمکره شمالی و آغاز فصل بهار را در نیمکره جنوبی جشن گرفت.

doodleهای گوگل به مناسب تغییر فصل

ادامه مطلب