جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


گوشی‌های ارزان‌قیمتی که از واسطه‌های دست چندم در کشورهای آفریقایی و آسیایی خریداری شده‌اند به‌نوعی ویروس آلوده‌اند که به زنگ مرگ DeathRing معروف شده است. بعید نیست در آینده‌ نزدیک این نوع بدافزارها در کل جهان منتشر شوند. برای دومین بار در سال جاری، کارشناسان امنیت سیستم‌های دیجیتالی توجه مردم را به گوشی‌های نو تلفن […]

ویروسی به نام DeathRing

گوشی‌های ارزان‌قیمتی که از واسطه‌های دست چندم در کشورهای آفریقایی و آسیایی خریداری شده‌اند به‌نوعی ویروس آلوده‌اند که به زنگ مرگ DeathRing معروف شده است. بعید نیست در آینده‌ نزدیک این نوع بدافزارها در کل جهان منتشر شوند.

ویروسی به نام DeathRing
برای دومین بار در سال جاری، کارشناسان امنیت سیستم‌های دیجیتالی توجه مردم را به گوشی‌های نو تلفن همراه جلب کردند که نرم‌افزار مخربی از پیش روی آنها تعبیه شده است. همانند مورد اول، این بدافزار نیز محدود به گوشی‌های ارزان‌قیمت و تقلبی است که توسط شرکت‌های آسیایی و آفریقایی تولید می‌شوند. با این حال، کاربردی که این نرم‌افزار دارد می‌تواند فراتر از این محدوده باشد؛ چراکه تبهکاران دنیای دیجیتال به انتقال بدافزارهای موبایل از طریق شبکه‌های تامین‌کننده و فروش روی آورده‌اند.

ادامه مطلب