جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


کارشناسان امنیت سایبری از ورود یک بدافزار گروگان گیر خبر داده اند که به کاربر اجازه می دهد یکی از فایل هایش را به انتخاب خود و به طور رایگان رمزگشایی کند تا از بازگشت فایل های خود اطمینان حاصل کند.  

گروگانگیری به نام CoinVault

کارشناسان امنیت سایبری از ورود یک بدافزار گروگان گیر خبر داده اند که به کاربر اجازه می دهد یکی از فایل هایش را به انتخاب خود و به طور رایگان رمزگشایی کند تا از بازگشت فایل های خود اطمینان حاصل کند.

 

گروگانگیری به نام CoinVault

ادامه مطلب