جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


معرفی کتاب رایانه کار CIW این کتاب مشتمل بر535 صفحه می باشد   عنوان کتاب: رایانه کار CIW (استاندارد ومهارت آموزش) نویسنده: رامین مولانا پور ناشر: سها دانش

کتاب رایانه کار CIW

معرفی کتاب رایانه کار CIW

این کتاب مشتمل بر535 صفحه می باشد

معرفی کتاب رایانه کار CIW

 

عنوان کتاب: رایانه کار CIW (استاندارد ومهارت آموزش)

نویسنده: رامین مولانا پور

ناشر: سها دانش

ادامه مطلب