جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


یک دستگاه الکترونیکی کوچک در ابعاد واکمن عرضه شده که نه تنها نوار کاست های قدیمی را پخش می کند بلکه همچنین می تواند این نوارها را به فرمت دیجیتال تبدیل کند.