جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


امروز مایکروسافت درباره سرویس استریم بازی های Beam خبرهای متعددی به کاربران داد. بنابراین اعلان رسمی این شرکت، نرم افزارهای Beam در راه است. بیم یا Beamm نام سرویسی تعاملی است که به کاربران اجازه‌ی استریم بازی‌هایی که در حال انجام‌ دادنشان هستند را می‌دهد. نحوه‌ی کار این سرویس درست مانند سرویس Twitchh است، با این […]

نرم افزار Beam در راه است

beam

امروز مایکروسافت درباره سرویس استریم بازی های Beam خبرهای متعددی به کاربران داد. بنابراین اعلان رسمی این شرکت، نرم افزارهای Beam در راه است. بیم یا Beamm نام سرویسی تعاملی است که به کاربران اجازه‌ی استریم بازی‌هایی که در حال انجام‌ دادنشان هستند را می‌دهد. نحوه‌ی کار این سرویس درست مانند سرویس Twitchh است، با این تفاوت که کاربران نیز می‌توانند در بازی نقشی داشته باشند.

ادامه مطلب