جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


فروشنده‌ها از بی‌اطلاعی مشتریان نهایت استفاده را می‌کنند و بابت ساخت حساب اپل، پول هنگفتی را به جیب می‌زنند! همانند سایر مظاهر مدرنیته، تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و ابزارهای آن هم به سرعت وارد ایران شده در حالی که بستر فرهنگی و دانش بهره گیری از آن به هیچ وجه فراهم نبوده و هنوز هم […]

بازار سیاه Apple ID

فروشنده‌ها از بی‌اطلاعی مشتریان نهایت استفاده را می‌کنند و بابت ساخت حساب اپل، پول هنگفتی را به جیب می‌زنند!

بازار سیاه Apple ID
همانند سایر مظاهر مدرنیته، تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و ابزارهای آن هم به سرعت وارد ایران شده در حالی که بستر فرهنگی و دانش بهره گیری از آن به هیچ وجه فراهم نبوده و هنوز هم تا حد زیادی نیست.

ادامه مطلب