جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


شصت و یک ثانیه‌ای شدن وقت باعث برهم ریختگی تایمینگ سیستم‌های رایانه‌ای و سرورها خواهد شد. سی‌ام ژوئن، قرار است باهدف محاسبه اختلاف‌زمانی ساعت زمین با ساعت اتمی در ساعت ۲۳:۵۹:۵۹ یک ثانیه به‌وقت اضافه شود.

61 ثانیه ای شدن وقت و اثرات آن

شصت و یک ثانیه‌ای شدن وقت باعث برهم ریختگی تایمینگ سیستم‌های رایانه‌ای و سرورها خواهد شد.

سی‌ام ژوئن، قرار است باهدف محاسبه اختلاف‌زمانی ساعت زمین با ساعت اتمی در ساعت ۲۳:۵۹:۵۹ یک ثانیه به‌وقت اضافه شود.

61 ثانیه ای شدن وقت و اثرات آن

ادامه مطلب