جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


لی جایئنگ، معاون سامسونگ الکترونیک و وارث امپراطوری سامسونگ به جرم شهادت دروغ، اختلاس و رشوه خواری در کره جنوبی محکوم شد و حکم 5 سال زندان را دریافت کرد.  

5 سال حبس وارث سامسونگ

لی جایئنگ، معاون سامسونگ الکترونیک و وارث امپراطوری سامسونگ به جرم شهادت دروغ، اختلاس و رشوه خواری در کره جنوبی محکوم شد و حکم 5 سال زندان را دریافت کرد.

 

وارث سامسونگ

ادامه مطلب