جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


رشد و توسعه دیجیتال کشور به موازات جامعه جهانی باعث شده تا همگان با واژه‌هایی نظیر «پهن‌باند» یا «اینترنت پرسرعت» برخورد داشته و با توجه به اینکه کلیت آن را درک می‌کنند، به راحتی از کنارش عبور کنند.  

راه‏‌اندازی نسل‏‌های سوم و چهارم ارتباطی در کشور بعد از تاخیر به نسبت طولانی مدت در قبال سایر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه موجب شده تا امروز نتوانیم دسترسی یکپارچه و فراگیری به خدمات این نسل‏‌های مخابراتی داشته باشیم.

کشورهای تحت پوشش 3G و 4G

رشد و توسعه دیجیتال کشور به موازات جامعه جهانی باعث شده تا همگان با واژه‌هایی نظیر «پهن‌باند» یا «اینترنت پرسرعت» برخورد داشته و با توجه به اینکه کلیت آن را درک می‌کنند، به راحتی از کنارش عبور کنند.

 

کشورهای تحت پوشش 3G و 4G

ادامه مطلب

آمار کابران تحت پوشش 3G

راه‏‌اندازی نسل‏‌های سوم و چهارم ارتباطی در کشور بعد از تاخیر به نسبت طولانی مدت در قبال سایر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه موجب شده تا امروز نتوانیم دسترسی یکپارچه و فراگیری به خدمات این نسل‏‌های مخابراتی داشته باشیم.

آمار کابران تحت پوشش 3G

ادامه مطلب