جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات هجرت، پیروزی و شهدای وردآورد از تاریخ 18 آبان ماه آغاز میشود.