جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


اگر متوجه نشدید مدیران اپل چه تاریخی را برای عرضه iOS 9 اعلام کردند نمیتوان چندان به شما خرده گرفت. در مراسم بزرگ  چهارشنبه 18 شهریور 94 کمپانی اپل، هیاهو بیشتر در مورد Apple TV، تبلت عظیم الجثه، گوشی های جدید اپل بود و خیلی ها به این قسمت توجه زیادی نکردند.

25 شهریور ، iOS 9

اگر متوجه نشدید مدیران اپل چه تاریخی را برای عرضه iOS 9 اعلام کردند نمیتوان چندان به شما خرده گرفت.

25 شهریور ، iOS 9

در مراسم بزرگ  چهارشنبه 18 شهریور 94 کمپانی اپل، هیاهو بیشتر در مورد Apple TV، تبلت عظیم الجثه، گوشی های جدید اپل بود و خیلی ها به این قسمت توجه زیادی نکردند.

ادامه مطلب