جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


هر چند که طراحی گوشی‌های موبایلِ شرکت‌های مختلف تا حد زیادی به هم نزدیک شده، اما در این میان محصولاتی بوده‌اند که با هدف شکستن این شباهت‌ها، قصد ایجاد یک انقلاب را داشته‌اند. انقلاب‌هایی که با شکست رو به رو شده‌اند تا این گوشی‌ها به عنوان عجیب‌ترین گوشی‌های موبایل شناخته شوند.

10 گوشی موبایل عجیب تاریخ

هر چند که طراحی گوشی‌های موبایلِ شرکت‌های مختلف تا حد زیادی به هم نزدیک شده، اما در این میان محصولاتی بوده‌اند که با هدف شکستن این شباهت‌ها، قصد ایجاد یک انقلاب را داشته‌اند. انقلاب‌هایی که با شکست رو به رو شده‌اند تا این گوشی‌ها به عنوان عجیب‌ترین گوشی‌های موبایل شناخته شوند.

10 گوشی موبایل عجیب تاریخ

ادامه مطلب