جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


اپلیکیشن مخصوص تقویم الکترونیکی گوگل که با نام Calendar شناخته می‌شود و به صورت ویژه برای کاربران سازمانی قابلیت‌های خود را ارائه می‌دهد، ۱۰ ساله شد. گوگل در تولد ۱۰ سالگی ابزار کاربردی Calendar آن را به‌روز کرد و قابلیت جدیدی را با نام Goals به آن افزود.

10 سالگی Google Calendar

اپلیکیشن مخصوص تقویم الکترونیکی گوگل که با نام Calendar شناخته می‌شود و به صورت ویژه برای کاربران سازمانی قابلیت‌های خود را ارائه می‌دهد، ۱۰ ساله شد.

10 سالگی Google Calendar
گوگل در تولد ۱۰ سالگی ابزار کاربردی Calendar آن را به‌روز کرد و قابلیت جدیدی را با نام Goals به آن افزود.

ادامه مطلب