جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


برنامه جدید گوگل که تقریبا از روی swarm ایده گرفته است، به شما می گوید که کدام از دوستانتان اکنون برای انجام کاری وقت آزاد دارند. با بهره گیری از جذابیت برنامه جدید Swarm گوگل نیز دست به انتشار برنامه ای به نام Who’s Down برایiOS و اندروید زده است. این برنامه به شما می […]

با Who’s Down گوگل آشنا شوید

برنامه جدید گوگل که تقریبا از روی swarm ایده گرفته است، به شما می گوید که کدام از دوستانتان اکنون برای انجام کاری وقت آزاد دارند.

Who's Down گوگل
با بهره گیری از جذابیت برنامه جدید Swarm گوگل نیز دست به انتشار برنامه ای به نام Who’s Down برایiOS و اندروید زده است. این برنامه به شما می گوید که کدام یک از دوستان شما می توانند با شما بیرون بیایند تا با هم خوش بگذرانید.

ادامه مطلب