جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


ربوهون که ترکیبی از دو کلمه انگلیسی ربات و تلفن است، تازه ترین ابتکار ژاپنی ها در دنیای فناوری است. این ربات قادر به برقراری تماس، نمایش عکس و نقشه و … است.

با Robohon آشنا شوید

ربوهون که ترکیبی از دو کلمه انگلیسی ربات و تلفن است، تازه ترین ابتکار ژاپنی ها در دنیای فناوری است.

با Robohon آشنا شوید

این ربات قادر به برقراری تماس، نمایش عکس و نقشه و … است.

ادامه مطلب