جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


تیم تحقیقاتی شرکت امنیتی eset از شناسایی ویروسی خبر داد که با نفوذ به شبکه های اجتماعی کاربران، علاوه بر سرقت اطلاعات، مدیریت شبکه را نیز به دست می گیرد.

Linux/moose، دزد کوکی ها!

تیم تحقیقاتی شرکت امنیتی eset از شناسایی ویروسی خبر داد که با نفوذ به شبکه های اجتماعی کاربران، علاوه بر سرقت اطلاعات، مدیریت شبکه را نیز به دست می گیرد.

Linux/moose

ادامه مطلب