جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


کمیسیون فدرال آمریکا قانون جدیدی را به تصویب رسانده که بر اساس آن شرکتهای ISP در آمریکا برای فروش اطلاعات مشتریانشان نیاز به کسب اجازه آن‌ها دارند. این قانون شامل اطلاعات حساسی مانند تاریخچه وب‌گردی، محل‌های جغرافیایی، اپلیکیشن‌های مورد استفاده، اطلاعات مالی و سلامتی و همچنین محتوای ایمیل‌هایی هست که پاسخ داده‌ می‌شود.

قانونی برای شرکتهای ISP در آمریکا

کمیسیون فدرال آمریکا قانون جدیدی را به تصویب رسانده که بر اساس آن شرکتهای ISP در آمریکا برای فروش اطلاعات مشتریانشان نیاز به کسب اجازه آن‌ها دارند.

قانونی برای شرکتهای ISP در آمریکا

این قانون شامل اطلاعات حساسی مانند تاریخچه وب‌گردی، محل‌های جغرافیایی، اپلیکیشن‌های مورد استفاده، اطلاعات مالی و سلامتی و همچنین محتوای ایمیل‌هایی هست که پاسخ داده‌ می‌شود.

ادامه مطلب