جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


۲۵ سال پیش در چنین روزهایی نخستین وبسایت آنلاین دنیا پا به عرصه وجود گذاشت. نخستین وبسایت جهان توسط «تیم برنرز لی» در آزمایشگاه تحقیقات CERN در سال ۱۹۹۰ آنلاین شد و حالا ۲۵ سال از آن روز می گذرد.

25سالگی نخستین وبسایت آنلاین دنیا

۲۵ سال پیش در چنین روزهایی نخستین وبسایت آنلاین دنیا پا به عرصه وجود گذاشت.

25سالگی نخستین وبسایت آنلاین دنیا

نخستین وبسایت جهان توسط «تیم برنرز لی» در آزمایشگاه تحقیقات CERN در سال ۱۹۹۰ آنلاین شد و حالا ۲۵ سال از آن روز می گذرد.

ادامه مطلب