جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


۲۱ سال از ورود نخستین سیم‌کارت و راه اندازی شبکه تلفن همراه در ایران می گذرد. روز دوشنبه ۱۹مرداد ماه ۱۳۹۴، سیم کارت در کشور ۲۱ساله می شود؛ ۲ ۱سال پیش در چنین روزی (۱۹ مرداد ۱۳۷۳) با واگذاری ۴ سیم کارت به کارکنان نهاد ریاست جمهوری، عرضه سیم‌کارت تلفن همراه در ایران رسما آغاز شد.

21 سالگی سیمکارت در ایران

۲۱ سال از ورود نخستین سیم‌کارت و راه اندازی شبکه تلفن همراه در ایران می گذرد.

21 سالگی سیمکارت در ایران

روز دوشنبه ۱۹مرداد ماه ۱۳۹۴، سیم کارت در کشور ۲۱ساله می شود؛ ۲ ۱سال پیش در چنین روزی (۱۹ مرداد ۱۳۷۳) با واگذاری ۴ سیم کارت به کارکنان نهاد ریاست جمهوری، عرضه سیم‌کارت تلفن همراه در ایران رسما آغاز شد.

ادامه مطلب