جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


اگر امروز وارد اکانت فیس بوکتان شدید و دیدید برای صفحه پروفایل شما و دوستانتان پیغام یادبود گذاشته شده، نترسید. همه حالشان خوب است تنها به دلایل نامشخصی شبکه فیس‌بوک با نقص فنی روبه‌رو شده بود و به طور تصادفی برای 2 میلیون اعضای فیس‌بوک پیغام یادبود منتشر شده بود

پیغام یادبود برای کاربران فیسبوک !

اگر امروز وارد اکانت فیس بوکتان شدید و دیدید برای صفحه پروفایل شما و دوستانتان پیغام یادبود گذاشته شده، نترسید. همه حالشان خوب است تنها به دلایل نامشخصی شبکه فیس‌بوک با نقص فنی روبه‌رو شده بود و به طور تصادفی برای 2 میلیون اعضای فیس‌بوک پیغام یادبود منتشر شده بود

پیغام یادبود برای کاربران فیسبوک !

ادامه مطلب