جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


راه‏‌اندازی نسل‏‌های سوم و چهارم ارتباطی در کشور بعد از تاخیر به نسبت طولانی مدت در قبال سایر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه موجب شده تا امروز نتوانیم دسترسی یکپارچه و فراگیری به خدمات این نسل‏‌های مخابراتی داشته باشیم.

آمار کابران تحت پوشش 3G

راه‏‌اندازی نسل‏‌های سوم و چهارم ارتباطی در کشور بعد از تاخیر به نسبت طولانی مدت در قبال سایر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه موجب شده تا امروز نتوانیم دسترسی یکپارچه و فراگیری به خدمات این نسل‏‌های مخابراتی داشته باشیم.

آمار کابران تحت پوشش 3G

ادامه مطلب